Ευγενική προσφορά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ

Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε την ευγενική προσφορά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, διαχειριστής της οποίας είναι ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, που προσέφερε δυνάμει δωρεάς τον κάτωθι εξοπλισμό:

- δεκατρείς(13) βιντεοπροβολείς

-  τέσσερις (4) ηλεκτρονικούς υπολογιστές

 φωτοτυπικό μηχάνημα

 

Εξοπλίσαμε κάθε αίθουσα του σχολείου μας με σταθερούς προτζέκτορες και τοποθετήσαμε τις σταθερές μονάδες υπολογιστών, ενώ το  φωτοτυπικό μηχάνημα, χρησιμοποιείται άμεσα για τις ανάγκες των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.

Το Καλλιτεχνικό σχολείο θα αξιοποιήσει όλα τα τεχνολογικά μέσα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης που στο σχολείο μας επεκτείνεται δημιουργικά και στις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς και υποσχόμαστε δημιουργίες με όραμα!
   
© 2012 - Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα