ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γέρακα.

Εισαγωγή μαθητών στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Γυμνασίου;

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στην  Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες το  Μάιο κάθε σχολικού έτουςΗ έναρξη υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Στην ίδια ανακοίνωση προσδιορίζεται το διάστημα στο οποίο οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος επικοινωνίας/ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.

1. Σε ποιο Καλλιτεχνικό Σχολείο μπορώ να κάνω αίτηση με βάση τη διεύθυνση κατοικίας μου;

2. Ποια παιδιά μπορούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων;

3. Πότε γίνονται οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Γυμνασίου;

4. Πότε διενεργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις για μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Γυμνασίου;

5. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις εισαγωγικές εξετάσεις και στις κατατακτήριες εξετάσεις;

6. Πώς μπορεί να εισαχθεί στο Καλλιτεχνικό Σχολείο ένας μαθητής/μία μαθήτρια της Β’ ή Γ’ Γυμνασίου, της Α’ ή Β’ Λυκείου;

7. Πώς θα ενημερωθώ για το αν υπάρχουν κενές θέσεις για τις τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ Λυκείου;

8. Μπορώ να κάνω αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών αν δεν έχει γίνει προκήρυξη κενών θέσεων;

9. Ποιος κάνει την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών;

10. Τι δικαιολογητικά πρέπει να έχω για να κάνω την αίτηση συμμετοχής του παιδιού μου στις διαδικασίες επιλογής μαθητών για την Α’ τάξη Γυμνασίου;

11. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Κατατακτήριες εξετάσεις;

12. Σε πόσες καλλιτεχνικές κατευθύνσεις μπορώ να κάνω αίτηση;

13. Μπορώ να κάνω αίτηση και σε άλλα σχολεία (πχ. Πειραματικά, μουσικά κλπ);

14. Πόσοι μαθητές εισάγονται στην Α’ τάξη Γυμνασίου;

15. Ποια είναι η ύλη προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Α’ τάξη Γυμνασίου;

16. Ποια είναι η ύλη προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β’ και Γ’ Γυμνασίου;

17. Ποια είναι η ύλη προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Α’ και Β’ Λυκείου;

18. Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων για εισαγωγή μαθητών στην Α’ Γυμνασίου;

19. Ανακοίνωση Αξιολογικού Πίνακα Αποτελεσμάτων - Ποιοι υποψήφιοι θεωρούνται εισακτέοι;

20. Πού/πώς θα γίνουν οι αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές/κατατακτήριες εξετάσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα COVID;

21. Πώς/Πότε γίνεται η εγγραφή στο Καλλιτεχνικό σχολείο για όσα παιδιά επιλεγούν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις τον Ιούνιο;

22. Οι μαθητές/-τριες που φοιτούν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία συμμετέχουν κανονικά στις Πανελλήνιες εξετάσεις;

23. Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Σχολείων έχουν  μοριοδότηση για την εισαγωγή τους σε άλλες Σχολές εκτός Πανελληνίων (για τη Σχολή Καλών Τεχνών, για τις Σχολές Θεάτρου κ.λπ.);

24. Πόσες ώρες μαθημάτων περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών Σχολείων σε κανονικές συνθήκες πληρότητας των εκπαιδευτικών τους;

25. Υπάρχει μετακίνηση των μαθητών/-τριών με σχολικά λεωφορεία της Περιφέρειας και σίτιση των μαθητών/-τριών από τον Δήμο;

26. Ποια είναι τα Καλλιτεχνικά Σχολεία που λειτουργούν στη χώρα μας;

 


 

1.Σε ποιο Καλλιτεχνικό Σχολείο μπορώ να κάνω αίτηση με βάση τη διεύθυνση κατοικίας μου;

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών/-τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ Τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων γίνονται ΜΟΝΟ στο Καλλιτεχνικό Σχολείο του νομού, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους. 

 Στην περίπτωση που στον νομό όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Σχολεία, η αίτηση συμμετοχής γίνεται μόνον στο Καλλιτεχνικό Σχολείο στο οποίο οι μαθητές/-τριες ανήκουν χωροταξικά.

Ειδικά στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα γίνονται δεκτές αιτήσεις από τους κατοίκους των περιοχών (Χωροταξική Κατανομή Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής)

α) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Ανατολικής Αττικής

β) ΔΔΕ Β’ Αθήνας

γ) ΔΔΕ Δ’ Αθήνας ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ του Δήμου Γλυφάδας & του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Για ενημέρωση σε ποια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκετε χωροταξικά, απευθύνεστε στο Δημοτικό Σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί σας.

2.Ποια παιδιά μπορούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές/-τριες απόφοιτοι/-ες των Δημοτικών Σχολείων (Δημόσιων ή Ιδιωτικών) ύστερα από επιλογή. Η επιλογή γίνεται μετά από διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων

Οι γονείς / κηδεμόνες που ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό σχολείο που ανήκουν χωροταξικά για να συμμετέχει το παιδί τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Στην ίδια ανακοίνωση προσδιορίζεται το διάστημα στο οποίο οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος επικοινωνίας/ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.

Η αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες το Μάιο κάθε σχολικού έτους.  

Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών, β) Θεάτρου - Κινηματογράφου και γ) Χορού. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μια ή δυο κατευθύνσεις. 

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους σε ημερομηνίες που προσδιορίζει το κάθε Σχολείο. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

3.Πότε γίνονται οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Γυμνασίου;

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στην  Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες το Μάιο κάθε σχολικού έτους.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Στην ίδια ανακοίνωση προσδιορίζεται το διάστημα στο οποίο οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος επικοινωνίας/ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.

4.Πότε διενεργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις για μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Γυμνασίου;

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους σε ημερομηνίες που προσδιορίζει το κάθε Σχολείο. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία ημέρες. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης. 

5.Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις εισαγωγικές εξετάσεις και στις κατατακτήριες εξετάσεις;

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις αφορούν στην εισαγωγή των μαθητών/-τριών που θα φοιτήσουν στην  Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και διενεργούνται τον Ιούνιο κάθε σχολικού έτους.

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις αφορούν στην εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν στη Β’ Γυμνασίου, στη Γ’ Γυμνασίου, στην Α’ Λυκείου και στην Β’ Λυκείου και διενεργούνται τον Σεπτέμβριο μόνον και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 6.Πώς μπορεί να εισαχθεί στο Καλλιτεχνικό Σχολείο ένας μαθητής/μία μαθήτρια της Β’ ή Γ’ Γυμνασίου, της Α’ ή Β’Λυκείου;

Κάποιες χρονιές μπορεί να προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου, Α’ και Β’ τάξεις Λυκείου. Οι κενές θέσεις (αν υπάρξουν) συμπληρώνονται μέσω των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Σε αυτή την περίπτωση με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως τη 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, προκηρύσσονται κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου και στις Α’ και Β’ τάξεις Λυκείου. 

Οι κενές θέσεις αφορούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου έως την 12η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων-κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και έως και 3 (τρεις) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Προσοχή: Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 2 κενές θέσεις στην Κατεύθυνση Θεάτρου/Κινηματογράφου θα προκηρυχθούν 2 θέσεις συγκεκριμένα στην Κατεύθυνση Θεάτρου/ Κινηματογράφου και όχι στις άλλες Κατευθύνσεις εκείνη τη χρονιά. 

Σε κάθε περίπτωση, οι κενές θέσεις δεν προκύπτουν πριν τον μήνα Σεπτέμβριο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε νωρίτερα το πότε και τo αν θα υπάρξουν κενές θέσεις στη συγκεκριμένη Κατεύθυνση που επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά σας. 

7.Πώς θα ενημερωθώ για το αν υπάρχουν κενές θέσεις για τις τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ Λυκείου;

Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται από την 1η  έως τη 12η Σεπτεμβρίου του κάθε έτους. 

Οι συγκεκριμένες θέσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Στην ίδια ανακοίνωση προσδιορίζεται το διάστημα στο οποίο οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος επικοινωνίας/ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.

8.Μπορώ να κάνω αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών αν δεν έχει γίνει προκήρυξη κενών θέσεων;

Δεν κάνετε αίτηση αν δεν προκηρυχθούν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις.

Στην περίπτωση που θα προκηρυχθούν κενές θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση που να αφορά στη συγκεκριμένη προκήρυξη. 

9.Ποιος κάνει την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών στο Καλλιτεχνικό σχολείο που ανήκουν χωροταξικά. Σε περίπτωση αδυναμίας λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, πρέπει να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο.

10.Τι δικαιολογητικά πρέπει να έχω για να κάνω την αίτηση συμμετοχής του παιδιού μου στις διαδικασίες επιλογής μαθητών για την Α’ τάξη Γυμνασίου;

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούννα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες το   Μάιο κάθε έτους, μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο του νομού, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Καλλιτεχνικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά, στην περίπτωση που στον νομό όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά αίτηση.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο το πολύ κατευθύνσεις καλλιτεχνικών μαθημάτων. 

Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι κηδεμόνες μαζί με την αίτησησυμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να προσκομίσουν δύο (2) πρόσφατες Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής /ορθοπεδικής κατάστασης 

1.από Παθολόγο / Παιδίατρο 

2.από Ορθοπεδικό γιατρό

στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση του Χορού.Xωρίς αυτές τις βεβαιώσεις δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αίτηση και δε δίνεται αριθμός Πρωτοκόλλου.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής χρειάζεται :

  • Αίτηση (θα αναρτηθεί σε ενεργό σύνδεσμο μόλις εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος)
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
  • αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητάς μου, 
  • πρόσφατη
  • τυχόν βεβαιώσεις για μαθησιακές δυσκολίες. 

 Ειδικά για την κατεύθυνση Χορού απαιτούνται δύο Ιατρικές Βεβαιώσεις στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων:

  • Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από Παθολόγο/ Παιδίατρο
  • Πρόσφατη από Ορθοπεδικό γιατρό

Xωρίς αυτές τις βεβαιώσεις δεν είναι δυνατή η εγγραφή των μαθητών/-τριών.

Στην περίπτωση προφορικής εξέτασης του υποψηφίου, μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται και η σχετική γνωμάτευση από τα επισήμως αναγνωρισμένα αρμόδια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. [Οι σχετικές γνωματεύσεις ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ την ημέρα των εξετάσεων]

Ελλιπείς αιτήσεις απορρίπτονται.

11.Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Κατατακτήριες εξετάσεις;

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο κατευθύνσεις, αν έχουν προκηρυχθεί κενές θέσεις σε δύο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο κηδεμόνας του υποβάλλει  δύο (2) ξεχωριστές αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εις διπλούν (κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά χωριστά).

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν δύο πρόσφατες Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής / ορθοπεδικής κατάστασης

  1. από Παθολόγο/Παιδίατρο
  2. από Ορθοπεδικό γιατρό

 στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού.

12.Σε πόσες καλλιτεχνικές κατευθύνσεις μπορώ να κάνω αίτηση;

Κάθε μαθητής μπορεί να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο το πολύ καλλιτεχνικές κατευθύνσεις.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο καλλιτεχνικές κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει χωριστές αιτήσεις, μία (1) για κάθε καλλιτεχνική κατεύθυνση με όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για κάθε κατεύθυνση.

13.Μπορώ να κάνω αίτηση και σε άλλα σχολεία (πχ. Πειραματικά, μουσικά κλπ);

Μπορείτε να κάνετε αίτηση και σε άλλου τύπου σχολεία. 

Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Γυμνάσιο

14.Πόσοι μαθητές εισάγονται στην Α’ τάξη Γυμνασίου;

Ο αριθμός των μαθητών ανά κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τα κριτήρια για τον καθορισμό των τμημάτων είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, ο αριθμός των υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του.

15.Ποια είναι η ύλη προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Α’ τάξη Γυμνασίου;

Για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Α’ τάξη Γυμνασίου οι υποψήφιοι μαθητές/τριες εξετάζονται ανά κατεύθυνση καλλιτεχνικών μαθημάτωνόπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του ΦΕΚ 886/5-3-21 σε ένα ευρύ φάσμα δοκιμασιών χωρίς να υπάρχει σαφώς προκαθορισμένη και συγκεκριμένη ύλη.

16.Ποια είναι η ύλη προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β’ και Γ’ Γυμνασίου;

Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου από μετεγγραφή, ή οποιονδήποτε άλλο λόγο,τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. 

Εάν προκηρυχτούν κενές θέσεις τον Σεπτέμβριο, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποβάλλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο του νομού όπουβρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στο Νομό όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για τη Β’ και τη Γ’ τάξη του Γυμνασίου προέρχεται κάθε φορά από την διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα της Κατεύθυνσης που επιθυμούν να ακολουθήσουν. 

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το κάθε σχολείο και ανακοινώνεται στο σχολείο μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

17.Ποια είναι η ύλη προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Α’ και Β’ Λυκείου;

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για την Α΄ Λυκείου θα προέρχεται από τη διδαχθείσα ύλη της Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ενώ η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για τη Β΄ τάξη Λυκείου από τη διδαχθείσα ύλη της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται κάθε σχολικό έτος από το κάθε σχολείο μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται στο σχολείο στην ιστοσελίδα του Σχολείου με τη λήξη του διδακτικού έτους.

18.Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων για εισαγωγή μαθητών στην Α’ Γυμνασίου;

Η προκήρυξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων καθορίζεται με σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, η οποία δημοσιεύεται αμέσως μετά την έκδοσή της στην ιστοσελίδα του σχολείου. Από το ΦΕΚ 886/5-3-21 προκύπτουν τα παρακάτω:

α) Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).

Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν / ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου είναι διαστάσεων 30x50 εκ. Ο υποψήφιος δύναται να χρησιμοποιήσει τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές - προσχέδια, ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή της απόδοσης της ιδέας του, την οποία και θα σχεδιάσει - ζωγραφίσει στην άλλη όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας. Εάν κάποιος υποψήφιος ζητήσει επιπλέον χαρτί σχεδίου σε αντικατάσταση του πρώτου, του δίδεται και το πρώτο καταστρέφεται την ίδια στιγμή. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές. (80 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ.(διάρκεια 1 ώρα).

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ' αυτό. (20 μονάδες)

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

β) Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου 

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα).

Προετοιμασία ομάδας (ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: Οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε μικρότερες ομάδες (έως 6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. (40 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).

Απόδοση Κειμένου: Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες παίρνουν από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή πεζό 50-80 λέξεων), το οποίο μελετούν ατομικά. Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα - αυτοσχεδιασμός), καλούνται να αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντάς το δυνατά ενώπιον της επιτροπής. (20 μονάδες)

3ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).

Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν κείμενο (200 λέξεων περίπου). (40 μονάδες). Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί A4.

Το άθροισμα των μονάδων των τριών θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία με άριστα το εκατό (100). 

γ) Κατεύθυνση Χορού 

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα ανά ομάδα) α) Ενεργοποίηση (ζέσταμα): Οι υποψήφιοι μαθητές/ τριες, οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα), συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στον χώρο. Όλες οι ασκήσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των υποψηφίων και αποτελούν έμπνευση και βάση για τον αυτοσχεδιασμό που ακολουθεί. (30 μονάδες).

β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή και χωρίς μουσική, που ορίζει η επιτροπή. (40 μονάδες).

γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Ο/Η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα. (10 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).

Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων, τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να γράψουν σε κείμενο (200 λέξεων περίπου). (20 μονάδες). Όλες οι εικόνες δίδονται εκτυπωμένες σε φύλλο A4.

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

19.Ανακοίνωση Αξιολογικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Ποιοι υποψήφιοι θεωρούνται εισακτέοι;

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση. Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων ως εξής: 

α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό θέσεων του σχολείου για την Α΄ τάξη Γυμνασίου)

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου εισακτέου)

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) 

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ  Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα. 

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφεται το πλήθος των εισακτέων μαθητών, το οποίο έχει καθοριστεί με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες προσέρχονται την ημέρα της εξέτασης σε καθορισμένη ώρα όπως θα έχει ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα του σχολείου, προσκομίζοντας την ταυτότητά τους, διαβατήριο, ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο και τα προβλεπόμενα υλικά/ρούχα που απαιτούνται για την κάθε εξέταση. 

20.Πού/πώς θα γίνουν οι αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές/κατατακτήριες εξετάσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα COVID;

Για φέτος πολύ πιθανόν οι αιτήσεις να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η σχετική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις οδηγίες θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας μόλις δημοσιευτεί.

21. Πώς/Πότε γίνεται η εγγραφή στο Καλλιτεχνικό σχολείο για όσα παιδιά επιλεγούν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις τον Ιούνιο;

1. Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων μετά από τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου, και πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και προσκομίζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής/τρια μετά την αποφοίτησή του/της από το δημοτικό σχολείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή. 

Οι μαθητές που επιτυγχάνουν σε δύο κατευθύνσεις, εγγράφονται στην κατεύθυνση που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

2. Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στις άλλες τάξεις πλην της Α΄ τάξης Γυμνασίου γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων μετά από τις κατατακτήριες εξετάσεις επιλογής. Η μετεγγραφή των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

22. Οι μαθητές/-τριες που φοιτούν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία συμμετέχουν κανονικά στις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Oι μαθητές/-τριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών των Δημοσίων Σχολείων της χώρας με ελάχιστες διαφοροποιήσεις ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Προσέρχονται κανονικά και νόμιμα σε όλες τις εξετάσεις που προβλέπονται (προαγωγικές/απολυτήριες/Πανελλήνιες).

23. Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Σχολείων έχουν  μοριοδότηση για την εισαγωγή τους σε άλλες Σχολές εκτός Πανελληνίων (για τη Σχολή Καλών Τεχνών, για τις Σχολές Θεάτρου κ.λπ.);

Δεν προβλέπεται κανενός είδους μοριοδότηση για τους απόφοιτους των Καλλιτεχνικών Σχολείων ως προς την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

24. Πόσες ώρες μαθημάτων περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών Σχολείων σε κανονικές συνθήκες πληρότητας των εκπαιδευτικών τους;

Tο ημερήσιο πρόγραμμα έχει 8 διδακτικές ώρες, από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.40 μ.μ.

25. Υπάρχει μετακίνηση των μαθητών/-τριών με σχολικά λεωφορεία της Περιφέρειας και σίτιση των μαθητών/-τριών από τον Δήμο;

Ναι.

26.Ποια είναι τα Καλλιτεχνικά Σχολεία που λειτουργούν στη χώρα μας;

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γέρακα
Σκιάθου και Ηρακλειάς, Γέρακας
Τηλέφωνο: 210 6616130
e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Ελ. Βενιζέλου 98, Κερατσίνι
Τηλ : 210 4613060
e-mailgymkallk@sch.gr

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Περιστερίου
Λευκωσίας 50 & Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5743178
e-mailgymkallp@sch.gr

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Πανταζοπούλου 12Α Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 727341
e-mailgymkallampel@sch.gr

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης
Γούβες Ηρακλείου (Πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών)
Τηλέφωνο: 2810 762610
e-mailgym-kallitech.ira@sch.gr

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης
Νέος Κλείτος, Κοζάνη
Τηλ.: 24610 99875

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
Παπαδιαμαντοπούλου 100, 30200 Μεσολόγγι
Τηλέφωνο: 2631024683

4.Πότε διενεργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις για μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Γυμνασίου;
Λεπτομέρειες
   
© 2012 - Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα