Ενδοσχολική επιμόρφωση σχετικά με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Την Τετάρτη, 11/1/2023, στις 7-9 μ.μ. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εκπαιδευτικών του Καλλιτεχνικού σχολείου Γέρακα, μέσω της ψηφιακής αίθουσας Webex, με θέμα «Ενδοσχολική επιμόρφωση σχετικά με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, Erasmus+ και eTwinning καθώς και την αξιοποίηση της ESEP ( European School Education Platform) και του School Education Gateway». Η επιμόρφωση διεξήχθη στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, με πρωτοβουλία της ομάδας εργασίας, στον άξονα  «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα» και με επιμορφώτριες την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας, κ. Β. Φλώρου και την υποδιευθύντρια, κ. Α. Μπουλουξή.

   
© 2012 - Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα