Εισαγωγικές εξετάσεις της Α’ Γυμνασίου

Για την εισαγωγή μαθητών/-τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γέρακα για το σχολικό έτος 2023-2024 (με βάση την υπ.αρ. πρωτ. 45270/Δ2/20-04-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.) οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/-τριών 

από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

υποβάλλουν από κοινού, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα (Ηρακλειάς και Σκιάθου, 15344 Γέρακας)

καθημερινά και ώρες 10.00 π.μ.-13.00 μ.μ. 

ή ηλεκτρονικά μόνο στο mail2@gym-kall-gerak.att.sch.gr 

τα εξής δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς) στη διαδικασία επιλογής  μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/-α. 
  2. Λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/-ας.
  3. Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
  4. Για την κατεύθυνση του Χορού:                                                                           -Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση υγείας και καλής φυσικής κατάστασης από Παθολόγο ή Παιδίατρο                                                                                                -Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση υγείας και καλής ορθοπεδικής κατάστασης από Ορθοπεδικό,                                                                                                                                         στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
  5. Βεβαίωση  σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4823/2021 (Α’ 136) (σε περίπτωση που ο/η μαθητής/-τρια δικαιούται να εξεταστεί προφορικά. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις μόνο από τα προβλεπόμενα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα)
  6. Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων (βλ. τη σχετική απόφαση υπ.αρ. πρωτ. 45270/Δ2/20-04-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

Οι Διευθυντές/-ντριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων, αφού προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων, τις πρωτοκολλούν δίνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στους/στις αιτούντες/αιτούσες. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η υπ.αρ. πρωτ. 45270/Δ2/20-04-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 Η υπ. αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (ΦΕΚ Β΄ 886/05-03-2021) 

Η διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021

ΣΥΝ_45270_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2023_24

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πριν αποφασίσετε να κάνετε την αίτηση, δείτε αν ανήκετε χωροταξικά στην ευθύνη του σχολείου μας Χωροταξική Κατανομή Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής 

Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας-κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για κάθε αίτηση.

Οι γονείς / κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/-τριών των Καλλιτεχνικών Σχολείων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής μόνιμης κατοικίας του/της υποψηφίου. 

Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε άλλου τύπου σχολείο (Μουσικό Σχολείο, Πρότυπο Σχολείο κτλ.) 

   
© 2012 - Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα