Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PULCHRA

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PULCHRA, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' τάξης Γυμνασίου 2021-2022, πήραν κατά το τρέχον σχολικό έτος τη σκυτάλη από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το προηγούμενο σχολικό έτος και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενημερώθηκαν για θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και θερμικής άνεσης σε αστικά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια, με βάση τις αρχές της περιβαλλοντικής δόμησης και με στόχο την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και τη θερμική άνεση στις πόλεις, δημιούργησαν μακέτες "πράσινων σπιτιών" παρουσιάζοντας το δικό τους όραμα για ένα "ευχάριστο" βιώσιμο και αειφόρο αστικό περιβάλλον. Την Πέμπτη 5/5/2022, στον χώρο του σχολείου μας, τα μέλη της ομάδας εκτέλεσαν πειράματα ελέγχου απόκρισης υλικών στην ηλιακή ακτινοβολία και συζήτησαν για εφαρμογές της πειραματικής μεθόδου εργασίας σε περιβαλλοντικά θέματα με εκπρόσωπο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Φυσικής. Τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο σε ειδική εκδήλωση του ΕΚΠΑ. 
 
   
© 2012 - Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα